ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ


กันขโมยภายนอก (A และ B Zone)

a zone


b zone

แผงควบคุมอุปกรณ์